Tag Archives: News2

no image found

NJOFTIM

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil pranë Prokurorisë së Posaçme kund...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Shpallje për punësim pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizu...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Kor...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Kor...
Lexo me shume
no image found

URDHER

Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues në përfundim të procedurës: “Lëvizja Paralele”...
Lexo me shume
no image found

URDHER

Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues në përfundim të procedurës: “Lëvizja Paralele”...
Lexo me shume