Tag Archives: News2

no image found

NJOFTIM

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil pranë Prokurorisë së Posaçme kund...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues në përfundim të procedurës “Ngritja në Detyr...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

 “Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë, në pozicionin Përgjegjës i ...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

MBI VAZHDIMIN E PROÇEDURËS SË KONKURIMIT PËR HETUES NË SEKTORIN E HETIMIT FINANCIAR NË PROKURO...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për fazën e testimit me shkrim, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit t...
Lexo me shume