Tag Archives: News1

no image found

NJOFTIM

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim në shërbim civil Në zbatim të Ne...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatëve fitues në përfundim të proçedurës Pranim në shërbi...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për testimin me shkrim si dhe për intervistën e strukturuar me gojë p...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë për kategorinë ekzekutive III-b...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurave të punësimit për katëgorinë e mesme drej...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Byroja Kombëtare e Hetimit, me qëllim përmbushjen e detyrimeve të saj ndaj popullit shqiptar, du...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi në faqen zyrtare për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë dhe...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e verifikim...
Lexo me shume