Tag Archives: News1

no image found

NJOFTIM

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me datë 22.07.2020 ka regjist...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Kor...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurave të punësimit për kategorinë e mesme drejt...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi te kandidatit fitues në përfundim të proçedurës “Ngritje në detyr...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për testimin me shkrim si dhe intervistën e strukturuar me gojë për ka...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçeduraës së verifikimit të dokumentacionit për kat...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatëve fitues në përfundim të proçedurës pranim në shërbi...
Lexo me shume