Tag Archives: News1

no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për fazën e testimit me shkrim, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit t...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

U R D H Ë R “Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues për pozicionin Specialist Prokurimesh...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

U R D H Ë R   “Për shpallje njoftimi në faqen zyrtare të Spak për pozicionin Specialist Prok...
Lexo me shume