Tag Archives: News1

no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për testimin me shkrim si dhe për intervistën e strukturuar me gojë p...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë për kategorinë ekzekutive III-b...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e proçedurave të punësimit për katëgorinë e mesme drej...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Byroja Kombëtare e Hetimit, me qëllim përmbushjen e detyrimeve të saj ndaj popullit shqiptar, du...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi në faqen zyrtare për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë dhe...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e verifikim...
Lexo me shume