Spak.al

Struktura

Prokuroria e Posaçme përbëhet nga drejtuesi i prokurorisë dhe nga prokurorët e posaçëm.

a) Kancelari;
b) Sektori i Dokumentacionit;
c) Sektori i Ekspertizës;
ç) Sektori i Hetimit Financiar;
d) Sektori i Bashkëpunimit Ndërkombëta dhe Ndërlidhjes për Hetimet e Përbashkëta;
dh)Sektori për Asistencën për Individët me Status të Posaçëm;
e) Koordinatori për Marrëdhënien me Mediat.

Të gjithë kandidatët për personel të Prokurorisë së Posaçme duhet të përmbushin kushtet e sigurisë, sipas nenit 6 dhe kreut VIII të ligjit nr. 95/2016.