Spak.al

* Lista e Shërbimeve që ofron SPAK, përfshirë: tarifat përkatëse, formular aplikimi, afati kohor, procedurë ankimimi, standardet për cilësinë e shërbimit.