Category Archives: Media

no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë, në pozicionin Specialist Financ...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e procedurave të punësimit për kategorinë ekzekutive III...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues në përfundim të procedurës “Lëvizja Paralele...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi për mbylljen e procedurave të punësimit për kategorinë e ulët drejtu...
Lexo me shume
no image found

NJOFTIM

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil pranë Prokurorisë së Posaçme kund...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

“Për shpallje njoftimi të kandidatit fitues në përfundim të procedurës “Ngritja në Detyr...
Lexo me shume
no image found

URDHËR

 “Për shpallje njoftimi për intervistën e strukturuar me gojë, në pozicionin Përgjegjës i ...
Lexo me shume