Njoftim

Në bazë të neneve 6 dhe 21 të Ligjit nr. 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të organizuar ka përfunduar me sukses emërimin e 8 (tetë) hetuesëve financiar,  punonjës pranë Sektorit të Hetimit Financiar nga 53 kandidatë të cilët kanë aplikuar për këtë pozicion në maj të vitit 2022. Punonjësit e emëruar i janë nënshtruar procesit të vlerësimit nga Komisioni i Vlerësimit i ngritur për këtë qëllim, si dhe kanë kaluar procesin e verifikimit të kushteve të sigurisë të kryer nga Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Pasurisë dhe Figurës së Kandidatëve.