Njoftim për shtyp

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit Organizuar, ka përfunduar hetimet e procedimit penal nr. 40 vitit 2022 duke dërguar për gjykim pandehurit:

Selaudin Shahini, i akuzuar për veprat penaleTrafikimi mjeteve motorrike”, e kryer shumë se një herë dhe në bashkëpunim formën e veçantë bashkëpunimit, atë të grupit strukturuar kriminal”,  “Grupi i strukturuar kriminal”, formën e krijimit, organizimit dhe drejtimit grupit të strukturuar kriminal, si dheKryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 141/a, paragrafi 2  dhe 28/4, 333/a paragrafi 1, si dhe   334 pika 1 Kodit Penal.

-Ndriçim Shahini, Ervis Cara dhe Endi Ahmetaj, akuzuar për veprat penaleTrafikimi i mjeteve motorrike”, e kryer shumë se një herë dhe bashkëpunim formën e veçantë të bashkëpunimit, atë grupit strukturuar kriminal”,  “Grupi istrukturuar kriminal”, formën e pjesëmarrjes grupin e strukturuar kriminal, si dheKryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 141/a, paragrafi 2  dhe 28/4, 333/a paragrafi 2, si dhe   334 pika 1 Kodit Penal.

– Vojsava Doda dhe Aurrel Shatri, akuzuar për veprat penaleTrafikimi i mjeteve motorrike”, e kryer bashkëpunim në formën e veçantë bashkëpunimit, atë grupit strukturuar kriminal”, “Grupi i strukturuar kriminal”, formën e pjesëmarrjes grupin e strukturuar kriminal, si dheKryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 141/a, paragrafi 1 dhe28/4,333/a paragrafi 2, si dhe   334 pika 1 Kodit Penal.

Fatri Braha, akuzuar për veprën penale të “Shpërdorim i detyrës parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

pandehurit janë dërguar për gjykim për faktin se grupi i strukturuar kriminal i drejtuar nga i pandehuri Selaudin Shahini, përbërje cilit ishin dhe pandehurit Ndriçim Shahini, Ervis Cara, Endi Ahmetaj, Vojsava Doda, dhe Aurel Shatri, si dhe persona tjerë ende paidentifikuar, gjatë muajit shkurt 2022 siguronte mjete vjedhura Republikën e Kosovës dhe pas i kanë trafikuar territorin e Republikës Shqipërisë nga pika e kalimit kufitar Morinë, Kukës me targa vendosura to, i përkisnin mjeteve targuara dhe regjistruara në Republikën e Shqipërisë.

kohën e kryerjes veprës penale i pandehuri Endi Ahmetaj ka qenë punonjës policie detyrën trupë shërbimi i forcës posaçme “Shqiponja”, Sektorin e Rendit dhe Policimit në Komunitet Drejtorinë Vendore Policisë Kukës, ndërsa e pandehura Vojsava Doda ka qenë inspektore policie pranë Drejtorisë Forcës Posaçme Operacionale Drejtorinë e Përgjithshme Policisë Shtetit Tiranë.

I pandehuri Fatri Braha, kohën e kryerjes veprës penale Shpërdorimit detyrës” ka qenë punonjës policie me gradën inspektor Drejtorinë Vendore Kufirit dhe Migracionit Kukës, si dhe datë 24.02.2022, duke qenë me detyrëNdihmës specialist kontrollor“, Stacionin e Policisë Kufitare Morinë, Kukës, me dashje nuk ka kryer proçedurat e verifikimit dhe rregjistrimit Sistemin TIMS për pandehurën Vojsava Doda, duke i krijuar asaj lehtësira për trafikimin e një mjeti vjedhur Republikën e Kosovës, mjet i cili ka hyrë në territorin e Republikës Shqipërisë me targat e një mjeti tjetër regjistruar Shqipëri, si dhe drejtohej nga kjo e pandehur.

Veprimtaria kriminale e pandehurve është arritur zbulohet datë 24.02.2022, si dhe pandehurit janë arrestuar në flagrancë apo ndaluar datë 25.02.2022.

Hetimet paraprake janë drejtuar nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit Organizuar dhe janë zhvilluar bashkëpunim me hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, si dhe oficerët e shërbimeve policisë gjyqësore të Drejtorisë Vendore Policisë Tiranë dhe Drejtorisë Vendore Agjensisë Mbikqyerjes Policiore Tiranë.

Sqarim: Kërkesa për gjykim është pjesë e ushtrimit ndjekjes penale. Gjithkush prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fajësia e tij me vendim formës  prerë