NJOFTIM

MBI VAZHDIMIN E PROÇEDURËS SË KONKURIMIT PËR HETUES NË SEKTORIN E HETIMIT FINANCIAR NË PROKURORINË E POSAÇME

 

 

Komisioni i Përzgjedhjes së Hetuesve Financiar në Prokurorinë e Posaçme, pasi ka zhvilluar fazën e dytë të vlerësimit të kandidatëve që kanë aplikuar në proçedurën e konkurimit për hetues në Sektorin e Hetimit Financiar në Prokurorinë e Posaçme, njofton kandidatët e kualifikuar për zhvillimin e fazës së tretë të konkurimit, të intervistës së strukturuar me gojë.

Bazuar në nenin 6, pika 8, shkronjat (b) dhe (c) të rregullores nr.248, datë 27.04.2022 të Prokurorisë së Posaçme, në fazën e tretë të konkurimit do të marrin pjesë vetëm kandidatët që në dy fazat e para të konkurimit kanë grumbulluar minimumi 40 pikë, të treguar në tabelën e mëposhtme:

 

Nr. Emri mbiemri Faza I-Jetëshkrimi Faza II-Testi Totali
1. Elton Kërluku 13 47 60
2. Besmir Karaxha 10 48 58
3. Ritano Nano 10 46 56
4. Gentjan Keshi 9 45 54
5. Ilia Gogo 8 45 53
6. Adush Laha 11 41 52
7. Amanda Gjoka 10 39 49
8. Gerti Loli 6 43 49
9. Edlir Ajazi 8 39 47
10. Anduen Abazi 7 38 45
11. Çezar Keçi 9 33 42
12. Adelajda Metaj 9 33 42
13. Endri Meçi 9 31 40
14. Anisa Jahollari 9 31 40
15. Andri Neli 8 32 40

 

 

 

Intervista me kandidatët do të zhvillohet në datën 14.07.2022, në godinën e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Kandidatët do të njoftohen individualisht për orën e caktuar për zhvillimin e intervistës.

 

Kandidatët që në dy fazat e para të konkurimit nuk kanë grumbulluar minimumi 40 pikë do të njoftohen individualisht për rezultatet e tyre.